مدل جدید پرده

مدل جدید پرده – نصب انواع پرده ها ، نصب کتیبه و زبرا ،
نصب کرکره و لوردراپه ،
تنظیم تور و دکور ،
کوتاه کردن زبرا ،
تعمیر و سایز کردن انواع پرده ها
دوخت انواع پرده