مدل پرده شهرزاد

مدل پرده شهرزاد اولین مدلی که در صنعت پرده فروشی و پرده دوزی ، به نوعی انقلابی در این صنعت بپا کرد و خیلی مورد استقبال...